Naša spoločnosť vznikla v roku 2001 ako montážna firma pre celosvetový koncern SMS. Spolupracovať s týmto partnerom začala naša firma hlavne vo výrobnom procese bytových, domových ako aj priemyselných vodomerov. Prioritou od začiatku bola hlavne kvalita výrobkov a služieb a flexibilita výrobných procesov. Ako firma rástla od roku 2005 sa naša firma stala spoločnosťou s ručením obmedzeným. Začali sme sa venovať predaju vodomerov a meračov tepla a iných produktov meracej techniky.

Zabezpečujeme kompletný servis všetkých výrobkov ako aj následné opravy a repasovanie vodomerov a meračov tepla. Taktiež sme sa stali držiteľmi registrácie úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe ktorého sme oprávnený vykonávať montáž a výmeny vodomerov, meračov tepla a ich členov. Snažíme sa o vysokú kvalitu produktov i služieb a efektívne využívanie prírodných zdrojov preto vlastníme certifikáciu v oblasti kvality manažmentu ako aj environmentu. V dnešnej dobe využívajú naše služby zákazníci nie len v našom regióne ale po celom Slovensku. Zadosťučinením pre nás je, keď nás náš zákazník znovu osloví, čo znamená že je s nami spokojný. My zákazníka znova oceníme kvalitnými produktmi, službami ale i zľavami.