Montáže

Sme držiteľom registrácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Preto sme oprávnení montovať určené meradlá na studenú vodu, teplú vodu, prietokomerné členy meračov tepla, kalorimetre ako aj odporové snímače teploty.


Naše služby zahŕňajú:

  • Špecializované montáže jednotlivých meradiel
  • Plošné merače určených meradiel pre bytové podniky a správcovské organizácie
  • Montáže meračov tepla, kalorimetrov a odporových snímačov teploty
  • Montáže systémov diaľkových odpočtov
  • Montáže pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov
  • Montáže vysielačov impulzov ako aj rádiových komunikačných modulov


Okrem toho vám radi pomôžeme s návrhom čo najlepšieho logistického riešenia. Kontaktujte nás a radi vám poskytneme viac informácií.