• GSM modem

Komunikačná a záznamová jednotka pre zber dát

- batériové alebo sieťové napájanie

- zber a prenos dát z meradiel vybavených rozhraním M-Bus, MiniBus alebo impulzným výstupom (reed, opto)

- meranie a prenos analógových veličín (tlak, teplota,...)

- snímanie a prenos digitálných vstupov (poruchové čidlá, vstup do objektu ...)

- vstavaný datalogger

- možnosť konfi gurácie na diaľku prostredníctvom SMS alebo nadradeným systémom

- možnosť naprogramovania jednotky v zmysle požiadaviek užívateľa (nastavenie časových intervalov, vstupných impulzných a analógových parametrov...)

- IP 68GSM modem RS381
batériové napájanie
vrátane antény
94022753
GSM modem RS431
sieťové napájanie
vrátane antény azdroja94020960

* Náklady spojené s montážou, uvedením do prevádzky, zaškolením a taktiež dopravné náklady budú kalkulované na základe konkrétnej požiadavky.

GSM modem

  • Kód produktu: GSM modem
  • Dostupnosť: iba na objednávku
  • 840,00€

  • Bez DPH: 700,00€

Dostupné možnosti